Vårt förvaltningserbjudande

Som kund hos Max Matthiessen Private Banking får du en genomlyst förvaltning anpassad efter dina behov, oavsett om det är ditt egna, ditt företags eller din familjs kapital. I samarbete med den globala kapitalförvaltaren Goldman Sachs kan vi erbjuda världsledande förvaltningstjänster med exponering mot aktier, räntor, private equity och alternativa tillgångsslag.

Genom att kombinera investeringar i olika tillgångsslag kan vi skapa en portfölj utifrån ditt krav på avkastning och din syn på risk. Du kan själv välja om du vill ta en mer aktiv roll i dina placeringar eller om du vill låta oss sköta den löpande förvaltningen.

 

Ansvarsfulla investeringar

Som stor finansiell aktör har vi goda möjligheter att kunna bidra till en positiv utveckling i vårt samhälle och vår omvärld. I vår förvaltning lägger vi därför stor vikt vid att förstå hur de fonder vi investerar i tar hänsyn till såväl risker som möjligheter kopplade till hållbarhet. Vi har ett brett utbud av hållbara lösningar som ger dig goda förutsättningar att placera ditt kapital på ett ansvarsfullt sätt.

 

 

Samarbete med Goldman Sachs Asset Management    

Läs en intervju med vår samarbetspartner Goldman Sachs Asset Management om framtidens investeringstrender.


Läs mer

Navigera lanserar ny hållbar globalfond    

Tillsammans med den danska kapitalförvaltaren Qblue Balanced lanserar vi en ny hållbar globalfond som ökar valmöjligheterna till hållbart sparande.


Läs mer

Private Banking för fler    

Vår idé är att Private Banking ska vara tillgängligt för fler. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig med alla frågor som rör din ekonomi. 


Läs mer

Välkommen att bli Private Banking-kund hos oss

Har du mer än en miljon att placera och har höga krav på förvaltning, rådgivning och individuella tjänster kopplat till din eller ditt företags ekonomi? Välj den enkla vägen. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>