Så jobbar Max Matthiessen med hållbarhet

Hållbarhet är en grundläggande och vägledande princip för all verksamhet inom Max Matthiessen. Max Matthiessen har ett starkt engagemang för att dess verksamhet ska bidra till en hållbar utveckling med hänsyn till ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter.

Den övergripande visionen för hållbarhetsarbetet är att vara den ledande hållbara rådgivningsplattformen. Det övergripande målet med hållbarhetsarbetet är att bidra till en hållbar utveckling genom att minska vår negativa - och maximera vår positiva - påverkan på människor, miljö och samhälle

Vår syn på hållbarhet sammanfattas enligt följande:

  • Vi vill visa vägen till en hållbar utveckling och bidra till den omställning som behövs för att säkra en långsiktigt hållbar värld att leva i.
  • Vår främsta möjlighet att bidra är genom hållbara råd, värdeskapande placerings- och försäkringslösningar, samt en ansvarsfull kapitalförvaltning.
  • Vi vill bygga vår affär på långsiktigt värdeskapande, nöjda och trygga kunder, välmående och stolta medarbetare och goda relationer till samarbetspartners och leverantörer.
  • Koncernen ska vara en god samhällsaktör som tar ansvar för vår påverkan på människor, miljö och samhälle.

Max Matthiessens arbete med en uppdaterad koncernövergripande hållbarhetsstrategi inleddes under hösten 2021, och tog avstamp från en väsentlighetsanalys. Utifrån de väsentliga aspekterna har ett övergripande ramverk för hållbarhet tagits fram, formulerat som sex fokusområden: två fundament och fyra temaområden. Inom varje område har huvudsakliga målsättningar identifierats och fastställts.

  • Hållbar affärsmodell och erbjudande
  • Affärsetik och kontroll
  • Klimatpåverkan
  • Inkludering och jämställdhet
  • Hälsa och trygghet
  • Ledarskap och utveckling

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete i vår hållbarhetsrapport.

Läs vår hållbarhetspolicy här.

 

Klimatkompensation

Vårt arbete inom klimatpåverkan inkluderar metoder för att minska Max Matthiessens klimatavtryck över tid. Det är samtidigt tydligt för oss att vi inte kan vänta med att införa åtgärder som skapar nytta på ett mer direkt sätt. Det kommer krävas en massiv global insats redan under det kommande årtiondet om det ska vara möjligt att minska utsläppen i tillräcklig utsträckning.

 

Vi har därför valt att klimatkompensera hela vårt beräknade koldioxidavtryck för 2022, räknat som antal ton koldioxidekvivalenter, via projektet CommuniTree i Nicaragua som drivs av Plan Vivo.1) Detta projekt arbetar med att förhindra avskogning tillsammans med småskaliga bönder i norra Nicaragua och har uppmärksammats som vinnare av Rainforest Alliance Exo-index Award.

 

Det här projektet har valts ut då avskogning är en av de främsta orsakerna till de globala klimatförändringarna. Själva urvalsprocessen genomförs med stöd av en tredje part för att säkerställa att medel går till certifierade projekt som uppfyller våra högt ställda krav på kvalitet och spårbarhet.

 

Vi är medvetna om att klimatkompensation inte suddar ut vårt klimatavtryck, men det är en metod som gör det möjligt för oss att bidra positivt samtidigt

 

1) Avser utsläpp i scope 1-3 exkl. kapital under förvaltning, enligt market based metod: 791 ton CO2

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>