Vi hjälper er

 

 Hem / För ditt företag / Vi hjälper er / Er strategiska partner

Er strategiska partner

Max Matthiessen är er strategiska partner i alla frågor som handlar om företagets pensioner, försäkringar och förmåner både i Sverige och internationellt. Vi hjälper ditt företag att få ut så mycket som möjligt av det ni betalar för medarbetarnas förmåner, utöver lönen. Vi kan också hjälpa er att teckna rätt försäkringslösningar för er verksamhet, era fastigheter och motorfordon. Oavsett vilken situation, vilka behov och vilken ambitionsnivå ditt företag har är Max Matthiessen er rådgivare i de här frågorna.

Maximera affärsnyttan med rätt pensions- och försäkringslösningar

Pensioner och försäkringar är en av företagets största kostnadsposter och ett allt viktigare medel i den hårdnande konkurrensen om duktiga medarbetare. Men många företag anser att frågorna är komplexa och tar mycket tid. Att sköta de strategiska pensions- och försäkringsfrågorna på rätt sätt har aldrig varit så viktigt som nu. Max Matthiessen har både kunskapen och systemen som krävs för att pensions- och försäkringsfrågorna ska löpa smidigt och vara korrekta.

 

Förmåner utöver lön har blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för att attrahera och behålla rätt medarbetare. Frekventa förändringar av skatter, kollektivavtal, pensionsavtal, lagar och regler är exempel på faktorer som direkt påverkar en arbetsgivarens kostnader och personalens förmåner. Max Matthiessen hjälper er att hantera alla dessa frågor.

 

Skydda verksamheten i företaget

Med ett bra försäkringsskydd för företaget kan ni känna er trygga med att ni får det stöd ni behöver, om något oförutsett inträffar. Max Matthiessen hjälper ert företag att teckna rätt försäkringslösningar för er verksamhet. Genom analys, upphandling och löpande förvaltning som utförs av Max Matthiessens sakförsäkringsrådgivare säkerställer ni att företaget alltid har rätt försäkringsomfattning. Det gör att ni kan fokusera på företagets kärnverksamhet.

 

Med Max Matthiessen som strategisk partner:

  • får ni kontroll på företagets pensionskostnader
  • säkerställer ni att alla medarbetare har de förmåner de har rätt till
  • förenklar och effektiviserar ni företagets administrativa rutiner
  • förbättrar ni medarbetarnas förmåner, ofta utan merkostnad för företaget
  • får ni medarbetarna att uppleva företagets pensionsplan som en förmån
  • ger ni medarbetarna en personligt anpassad lösning, ofta utan merkostnad för företaget
  • säkerställer att ni har rätt försäkringsskydd för er verksamhet.

Helhetsuppdrag ger bästa effekt

Bland våra kunder finns såväl stora som små företag inom alla branscher – från de största börsnoterade företagen och koncernerna till den egna företagaren och privatpersonen.

Våra uppdrag omfattar allt från enstaka utredningar eller analyser för att hitta förbättringsåtgärder till att agera som företagets egen Compensation & Benefits-avdelning. Vi erbjuder även helhetslösningar när det gäller att försäkra verksamheten i bolaget. De flesta företag föredrar att ge oss ett helhetsuppdrag med den kombination av tjänster och produkter som ger bäst effekt totalt sett.

Förmånsportal ger nöjdare medarbetare  

Med Max Matthiessens Förmånsportal synliggör ditt företag hela kompensationen till era medarbetare på ett enkelt sätt. Vår erfarenhet visar att webbtjänster som Förmånsportalen ökar medvetandegraden och ger nöjdare medarbetare.  


Läs mer

Hälsokedja för en friskare arbetsplats     

Med Max Matthiessens hälsostrategiska rådgivning får ditt företag bästa möjliga utfall av era investeringar inom arbetsmiljö och hälsa. Resultatet blir en arbetsplats med friskare medarbetare.


Läs mer

"Ett herrans liv

Ärkebiskop Antje Jackelén twittrar, poddar och tar plats i samhällsdebatten. Hon basar över en kyrka som brottas med sjunkande medlemstal, men samtidigt har pandemin väckt människors längtan efter mening och hopp. ”Vi har alla ett ansvar för vilka vi vill vara på andra sidan pandemin.”


Läs merVälkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>