• Max Matthiessen
  Värdepapper AB och
  Fondab AB slås ihop
  Fondab
  Max Matthiessen
 • kenburns1
  Läs vår senaste
  hållbarhets-
  rapport
 • kenburns1
  Nu lanserar vi
  Private Banking
  för fler
 • kenburns1
  Vår rådgivning
  gör skillnad.
 • kenburns1
  Maxfonder.se
  Marknadens bästa
  fonder på ett ställe
 • kenburns1
  Friskare
  medarbetare
  med vår hälsokedja.

Vi ger dig de bästa lösningarna

I 130 år har Max Matthiessen hjälpt företag och privatpersoner att fatta välgrundade beslut om pensioner, försäkringar och placeringar. Genom upphandling, analys och rådgivning skapar vi marknadens främsta spar- och försäkringslösningar. Vi samarbetar med ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut – allt för att skapa en lösning som passar dig och ditt företag.

För dig

Har du koll på ditt sparande och dina pensioner och försäkringar? Om inte så är du långt ifrån ensam.

Vissa tycker att frågorna är alltför svåra medan andra kanske inte har tid eller lust. Våra kunniga rådgivare hjälper dig att välja rätt lösning.
Läs mer

För ditt företag

Pensioner och försäkringar är komplexa frågor som Max Matthiessen hjälper er att hantera.
Läs mer

Med ett bra försäkringsskydd för företaget  får ni det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar
Läs merVårt förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Max Matthiessen arbetar kontinuerligt med att vidta åtgärder för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Som ett led i detta är vi skyldiga att ha tillräckliga och uppdaterade uppgifter om våra kunder. Just nu arbetar vi med att uppdatera och överföra våra kunduppgifter till ett digitalt verktyg och vi kan komma att kontakta dig för att be dig om din hjälp. Vi vänder oss både till kunder som är privatpersoner och företagskunder.

Blir du kontaktad av oss och har frågor kopplat till vår begäran om uppdatering av dina uppgifter är du välkommen att kontakta din rådgivare eller vår växel på telefonnummer 08-613 02 00. Informationen behandlas konfidentiellt och i enlighet med vår integritetspolicy.

Maximera affärsnyttan med rätt lösningar

Att sköta de strategiska pensions- och försäkringsfrågorna på rätt sätt har aldrig varit så viktigt som nu. Max Matthiessen har kompetensen och systemstödet som krävs för att pensions- och försäkringsfrågorna ska löpa smidigt och vara korrekta.

Rådgivning

Max Matthiessen erbjuder strategisk och löpande rådgivning för ditt företag och era medarbetare när det gäller era pensioner, försäkringar och förmåner i Sverige och internationellt.

Läs mer

Upphandling

Max Matthiessen hjälper ditt företag att upphandla de pensions- och försäkringslösningar som er policy omfattar och vi kan även erbjuda någon av våra förupphandlade lösningar.

Läs mer

Administration

Att administrera trygghetslösningar tar tid och kräver kunskap. Dessutom ändras lagar och pensionsavtal kontinuerligt. Max Matthiessen hjälper ditt företag med dessa frågor.

Läs mer

97 procent nöjda individkunder

97 procent av Max Matthiessens individkunder är nöjda med den rådgivning de får. Det visar Max Matthiessens löpande kundnöjdhetsmätning.

 

Våra uppdragsgivare uppskattar att de kan få svart på vitt hur deras medarbetare upplever den rådgivning som ingår som en del i vårt uppdrag. Resultatet presenteras därför på företagsnivå – med anonymitet för respektive individ - i samband med de regelbundna avstämningar vi har med våra kundföretag.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>