Våra tjänster

 

 Hem / För ditt företag / Våra tjänster / Rådgivning till arbetsgivaren

Rådgivning till arbetsgivaren

Max Matthiessens rådgivning stöder ditt företag i alla pensions- och försäkringsfrågor. Vi hjälper er att få ut mesta möjliga av den långsiktiga investeringen i era medarbetare. Med utgångspunkt från er situation, behov och ambitionsnivå kommer vi tillsammans fram till hur lösningen ska utformas.

Strategisk och löpande rådgivning

Max Matthiessen erbjuder strategisk och löpande rådgivning för ditt företag och era medarbetare när det gäller era pensioner, försäkringar och förmåner i Sverige och internationellt. Vi tar fram riktlinjer och policys samt utformar och upphandlar era förmånserbjudanden. Omvärldsbevakning och genomgångar med uppföljning och anpassning av samarbetet över tiden ingår också.

 

Max Matthiessen erbjuder marknadens främsta produkter och tjänster från ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut. I lösningen ingår ofta administrativa tjänster och verktyg samt information, rådgivning och webbtjänster till medarbetarna.

 

Viktiga uppföljningar

Uppföljningen är en av de viktigaste delarna i vårt samarbete. Dels för att du ska kunna utvärdera vårt arbete och dels för att vi gemensamt ska kunna skapa en långsiktigt god relation. I våra löpande genomgångar informerar vi er om arbetet vi har utfört och vad vi fått betalt för det. Vi redovisar också hur medarbetarna valt och hur nöjda de varit med vår rådgivning.

 

 

Max Matthiessen – er strategiska partner    

Vi hjälper vi ditt företag att få ut så mycket som möjligt av det ni betalar för medarbetarnas förmåner, utöver lönen. Oavsett vilken situation, vilka behov och vilken ambitionsnivå ditt företag har är Max Matthiessen er rådgivare i de här frågorna. 


Läs mer

Förmånsportal ger nöjdare medarbetare  

Med Max Matthiessens Förmånsportal synliggör ditt företag hela kompensationen till era medarbetare på ett enkelt sätt. Vår erfarenhet visar att webbtjänster som Förmånsportalen ökar medvetandegraden och ger nöjdare medarbetare.  


Läs mer

IT med människan i centrum  

IT-konsultföretaget ELITS har satsat på att vara branschens bästa arbetsgivare genom att bland annat erbjuda en pensions- och försäkringslösning som går utöver det vanliga. – Visionen var att skapa något annorlunda på marknaden – ett bolag som sätter kunden tydligt i centrum, varje dag.  


Läs merVälkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>