Vi gör skillnad

 

 Hem / Därför är det viktigt

Därför är det viktigt

Din ekonomiska trygghet påverkas i allt högre grad av de beslut du tar under livet. Max Matthiessens erfarenhet och rådgivning gör skillnad för din ekonomiska trygghet.

Pensionssystemets utmaningar 

Under 1900-talet har pensionssystemet successivt utvecklats till det system vi har idag med inkomst- och premiepension, som har sin grund i pensionsreformen 1994. Nu står systemet inför nya utmaningar - hur ska vi se till att inte pensionsnivåerna blir för låga, försörjningsbördan för tung och välfärdstjänsterna urholkas när vi ska försörja allt fler äldre.

Behov av rådgivning 

En stor utmaning är att kunskapen om det allmänna pensionssystemet i allmänhet är låg. När den statliga myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen lät TNS Sifo undersöka allmänhetens kunskaper uppgav tre av fyra att de inte alls eller ganska dåligt känner till den allmänna pensionen och vad den innebär.

Stort ansvar vilar på dig

Ansvaret och risken för det ekonomiska utfallet har successivt flyttats från stat och arbetsgivare till dig som individ. Det är stora och ekonomiskt viktiga beslut som du behöver fatta, exempelvis om tjänstepensionen med olika valmöjligheter. Max Matthiessens rådgivning gör skillnad för dig. Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>