Våra lösningar

 

 Hem / För ditt företag / Våra lösningar / Upphandlingar

Upphandlingar

Max Matthiessen erbjuder marknadens främsta produkter och tjänster från ett stort antal försäkringsbolag och finansiella institut. Det innebär att vi kan förse ditt företag med i princip vilka försäkringsalternativ som helst på den svenska marknaden. Max Matthiessen hjälper ditt företag att upphandla de pensions- och försäkringslösningar som er policy omfattar och vi kan även erbjuda någon av våra förupphandlade lösningar. Dessutom har vi koncept som tillgodoser de specifika behov som uppstår inom ägarledda bolag.

Nyckelfärdiga lösningar

Det bästa alternativet för ditt företag kan vara att ni ansluter er till ett av Max Matthiessens förupphandlade koncept. På så sätt får ditt företag automatiskt marknadsledande villkor och avgiftsnivåer som vi har förhandlat fram tillsammans med våra kunder. Det handlar om nyckelfärdiga lösningar som gör att ni sparar både tid och kraft. De upphandlade koncepten passar oavsett om ditt företag är kollektivavtalsanslutet eller inte.

 

Normal tjänstepension, löneväxling, bonusväxling, direktpension och avgångs- eller chefspension är exempel på delar som kan ingå. När ditt företag ansluter sig till ett av Max Matthiessens upphandlade koncept får ni:

  • bättre förmåner och villkor
  • lägre kostnader
  • enklare hantering
  • kortare ledtider
  • hög flexibilitet
  • tillgång till Max Matthiessens totala utbud av produkter och tjänster.

Anpassade koncept 

Som strategisk partner hjälper Max Matthiessen ditt företag att upphandla rätt pensions- och försäkringslösning. Flexibiliteten är obegränsad och som marknadsledande har Max Matthiessen en god förhandlingsposition gentemot försäkringsbolagen, vilket ger ditt företag förmånliga lösningar som tillgodoser era och era medarbetares behov.   

 

 

Koncept för ägarledda bolag 

Som företagare eller delägare behöver du komplettera det statliga grundskyddet för att nå den ekonomiska trygghetsnivå som anställda ofta har. Max Matthiessen har stor erfarenhet av rådgivning inom området och hjälper dig att ta fram lösningar för dina specifika behov. Det kan handla om försäkringar och pensioner för dig, din familj och dina eventuella medarbetare.

 

Max Matthiessen erbjuder också lösningar som ger det försäkringsskydd du behöver när du omdisponerar din inkomst genom att sänka lönen och ta ut utdelning.

 

 

Gemensam utveckling

På Max Matthiessen tar vi tillvara på engagemanget, kreativiteten och drivkraften som finns hos våra kunder. Tillsammans driver vi utvecklingen i branschen framåt. Vi utvecklar nya produkter och processer som ännu bättre tar hänsyn till företagens totala behov och utmaningar.

 

Max Matthiessens storlek och effektiva systemlösningar ger en unik förhandlingsstyrka gentemot försäkringsbolagen. Det resulterar i att vi kan erbjuda ditt företag och våra övriga kunder de mest attraktiva lösningarna.

Förmånsportal ger nöjdare medarbetare  

Med Max Matthiessens Förmånsportal synliggör ditt företag hela kompensationen till era medarbetare på ett enkelt sätt. Vår erfarenhet visar att webbtjänster som Förmånsportalen ökar medvetandegraden och ger nöjdare medarbetare.  


Läs mer

Max Matthiessen – er strategiska partner    

Vi hjälper vi ditt företag att få ut så mycket som möjligt av det ni betalar för medarbetarnas förmåner, utöver lönen. Oavsett vilken situation, vilka behov och vilken ambitionsnivå ditt företag har är Max Matthiessen er rådgivare i de här frågorna. 


Läs mer

Hälsokedja för en friskare arbetsplats     

Med Max Matthiessens hälsostrategiska rådgivning får ditt företag bästa möjliga utfall av era investeringar inom arbetsmiljö och hälsa. Resultatet blir en arbetsplats med friskare medarbetare.


Läs merVälkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>