Vårt hållbarhetserbjudande

Rådgivning

Max Matthiessens har en viktig roll i samhället när det gäller att trygga våra kunders ekonomiska framtid. Varje år hjälper vi över 150 000 individer och tusentals företag att planera sin ekonomi och att hantera plötsliga oförutsedda händelser så som sjukdom, dödsfall, olycksfall och skada. Vi säkerställer att företag har ett heltäckande försäkringsskydd och att varje person och företagare är rätt rustad inför pensionen.

Genom att aktivt verka för att våra kunders tjänstepensioner, sparande och placeringar förvaltas på ett ansvarsfullt sätt, kan vi tillsammans bidra till en hållbar utveckling.

Hållbar rådgivning

Vår målsättning är att det ska vara enkelt för dig som kund att spara hållbart. I vår rådgivning lägger vi stor vikt vid att guida dig som sparare till ett välinformerat och hållbart val och att välja fonder med ett större fokus på ansvarsfullt ägande och fossilfria investeringar.


Läs mer

Spara hållbart

Vi har ett brett utbud av hållbara lösningar och tjänster som ger dig goda förutsättningar att placera ditt kapital på ett ansvarsfullt sätt.


Läs mer

Guide till hållbart pensionssparande

För att hjälpa dig att göra hållbara val när det gäller placering av din pension, ger vi varje år ut rapporten Ansvarsfullt ägande. Ta del av vår senaste analys av hur de svenska pensionsbolagen tar hänsyn till etik och miljö när de förvaltar spararnas kapital.


Läs mer

Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen. Integritetspolicy >>