Kunder berättar

 

 Hem / Kunder berättar

”Kraven har ökat”

Det du inte känner till är svårt att uppskatta och utnyttja. Och det är få medarbetare som känner till det sammanlagda värdet av alla de förmåner som arbetsgivaren erbjuder utöver den lön som syns på lönebeskedet.

Det handlar om förmåner som tjänstepension, försäkringar, friskvård, bilförmåner och rabatter hos olika företag, men också möjligheter till löneväxling för allt från större pensionsavsättningar till laseroperation för synen.

Vissa förmåner är frivilliga åtaganden från arbetsgivarens sida medan andra styrs av kollektivavtal, lagar och regler. För en anställd med en bruttolön på 450 000 kronor kan värdet av de samlade förmånerna uppgå till ytterligare 100 000 kronor.

 

Ett sätt att presentera och lyfta fram dessa är genom en så kallad förmånsportal. Det är ett gränssnitt som snabbt och överskådligt ger en bild av medarbetarens totala förmånspaket. Det är också ett administrativt system som gör det lättare förarbetsgivaren att hantera förmånerna. Och i kampen om att attrahera och behålla morgondagens talanger blir det allt viktigare att vara en bra arbetsgivare.

 

WSP är med 3 200 anställda ett av Nordens största teknikkonsultföretag. Som renodlat kunskapsföretag med välutbildade och välavlönade anställda är det extra viktigt att vara attraktiv på arbetsmarknaden. Siv Axelsson, HR- och kommunikationsdirektör för WSP Norden, framhåller att den yngre generationen har större förväntningar.

 

– Vi upplever att kraven har ökat och ser i dag en förmånsportal som en hygienfaktor för oss som arbetsgivare. Medarbetarna kan i dagsläget inte se allt vi erbjuder, från pensionsförmåner till försäkringsskydd.

WSP Sverige har valt Förmånsportalen, som Max Matthiessen erbjuder i samarbete med Aditro. Siv Axelsson förklarar hur de tänkte:

– De erbjöd de bästa avtalsvillkoren och den tekniska lösningen är väldigt smidig. Förmånsportalen ger de anställda en bra översikt av alla förmåner och intressanta erbjudanden. Många alternativ på marknaden är alltför sofistikerade, gapar efter för mycket och inkräktar på olika HR-områden. För WSP som arbetsgivare innebär lösningen enklare administration.

– Om man som vi har 3 200 anställda måste man sköta detta på ett rationellt sätt. WSP:s anställda kommer åt sin individuella Förmånsportal när de loggar in på datorn. Förstasidan visar det samlade värdet av den anställdes lön och förmåner. Förmåner som synliggörs utnyttjas också i större utsträckning. Ett bra exempel är friskvård, där Förmånsportalen underlättar för den anställde att toppa formen utan att bekymra sig om kvitton eller medlemskort.

 

”När de anställda slipper kvittohanteringen ökar intresset för att utnyttja friskvårdsbidraget.”

 

Det stärker motivationen, säger Jonas Fahle, affärsutvecklingschef på Max Matthiessen och hjärnan bakom Förmånsportalen:

– När de anställda slipper kvittohanteringen ökar intresset för att utnyttja friskvårdsbidraget.

– Vi har sett exempel på hur nyttjandegraden har stigit från 40 till 70 procent. Den anställde behöver bara visa legitimation på en ansluten anläggning för att kunna utnyttja sin förmån.

Vår friskvårdspartner samarbetar med cirka 6 000 friskvårdsleverantörer på 430 orter i Sverige.

Arbetsgivaren slipper å andra sidan svettas – över travar av friskvårdskvitton som ska momssepareras och konteras:

– Man trollar bort väldigt mycket av det administrativa arbetet kring till exempel friskvårdsbidraget.

 


Siv Axelsson, HR- och kommunikationsdirektör för WSP Norden

Digitala platstjänster bidrar till tjänstens användarnytta. Portalen kan till exempel visa en medarbetare som får akut ont i ryggen var närmaste anslutna naprapat med en ledig tid finns. Max Matthiessens Förmånsportal är också en marknadsplats där företagets anställda kan ta del av utvalda rabatterbjudanden inom allt från detaljhandel och resor till bilar och upplevelser.

 

Sidan två i medarbetarens Förmånsportal visar dennes individuella förmånspaket, indelat i olika kategorier beroende på om förmånen är frivillig från arbetsgivarens sida eller reglerad i kollektivavtal eller via lagstiftning.

– Poängen med denna gruppering är att vi vill lyfta fram arbetsgivarnas frivilliga förmåner, noterar Jonas Fahle.

Vad gäller en förmån som löneväxling kan användaren enkelt se i portalen vilka eventuella skattekonsekvenser en löneväxling får och vid vilken inkomst det kan löna sig att växla lön mot större pensionsavsättning.

 

Jonas Fahle förklarar bakgrunden till att Max Matthiessen valt att erbjuda en förmånsportal:

– Våra kunder har lyft frågan och sagt att pension och försäkringar är viktigt och att de gärna vill sätta dem i ett sammanhang tillsammans med alla andra förmåner som de erbjuder de anställda. För att använda Förmånsportalen krävs dock inte att företaget köper sin pensions- eller försäkringslösning av Max Matthiessen.

 

Den gyllene portalen
WSP är ett internationellt teknikkonsultföretag som etablerade sig i Sverige 2001 genom att förvärva konsultföretaget Jacobsson & Widmark, J & W, som tidigare gått samman med Kjessler & Mannerstråle, KM.

 

Patrik Teinmark på Max Matthiessen har varit kundansvarig för WSP Sverige sedan 2003 och hjälper företaget med upphandling av pensionslösningar och gruppförsäkringar samt bistår med individuell rådgivning till företagets anställda.

– Det har varit väldigt spännande att följa WSP och bidra till att de växer på en marknad där det är oerhört viktigt att rekrytera och behålla kompetent personal. Deras mål är att fortsätta växa kraftigt och ha cirka 5 000 medarbetare om 3–4 år, jämfört med 3 200 i dag.

 

WSP Sverige har valt Förmånsportalen från Max Matthiessen och Aditro, berättar Patrik Teinmark, eftersom den ger en möjlighet att synliggöra och lyfta fram det samlade värdet på vad företaget som arbetsgivare erbjuder den anställde.

– När en arbetssökande diskuterar med en potentiell framtida arbetsgivare handlar samtalet till största delen om arbetsuppgifterna och vad arbetstagaren får betalt för att utföra dessa. Och då landar man i bruttolönen och kommer oftast inte in på pensionsavsättningar. På många företag vet de anställda inte ens efter flera år hur mycket arbetsgivaren faktiskt sätter av till deras pensioner och försäkringar. Lösningar som Förmånsportalen blir därför allt viktigare för att rekrytera och behålla personal, tillägger Patrik Teinmark:

– Efterfrågan ökar ständigt och en förmånsportal har kommit att bli en hygienfaktor för många arbetsgivare, däribland WSP.

 

Fakta: Detta är WSP
WSP är ett av världens ledande analys- och teknikkonsultföretag och deltar i alla aspekter av samhällsutvecklingen – från tidiga analyser och undersökningar till genomförande, underhåll och förvaltning. Företaget har 500 kontor med 32 000 medarbetare i 39 länder. Det nordiska huvudkontoret finns på Gullmarsplan i Stockholm och koncernens huvudkontor  ligger i Montreal, Kanada.

 

Text: Jonas Rehnberg
Texten tidigare publicerad i Max Matthiessen Magazine nr 2 2015  Välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill ha rådgivning eller vill bli kund hos Max Matthiessen.

Copyright © Max Matthiessen