• kenburns1
  Ansvarsfullt
  ägande
  Så bra är Sveriges
  pensionsförvaltare
 • kenburns1
  MM Magazine
  Hösten
  2017
 • kenburns1
  Max Storkund
  - en företagsunik
  pensionsplan
 • kenburns1
  Digital rådgivning
  i mobilen
 • kenburns1
  Ta helhetsgrepp
  om ekonomin
  Råd till
  fåmansföretagare
 • kenburns1
  Ansvarsfullt
  ägande
  Så bra är Sveriges
  pensionsförvaltare
 • kenburns1
  Kvalitativ
  kapitalförvaltning
  via Max Matthiessen
 • kenburns1
  Vår rådgivning
  gör skillnad.
 • kenburns1
  Maxfonder.se
  Marknadens bästa
  fonder på ett ställe
 • kenburns1
  Friskare
  medarbetare
  med vår hälsokedja.

Vi ger dig de bästa lösningarna

På marknaden finns idag många olika rådgivare. Vi är inte en i mängden och arbetar helt fristående från försäkringsbolag och banker. Det betyder att vi hela tiden kan erbjuda dig de bästa produkterna och tjänsterna på marknaden – allt för att hjälpa dig till den lösning som passar dig. Vi prioriterar stabilitet, långsiktighet och kvalitet i verksamheten före snabb tillväxt. Den strategin har tagit oss till positionen som marknadsledande där 98 procent av kunderna är nöjda med den rådgivning de får.

För dig

Har du koll på ditt sparande och dina pensioner och försäkringar? Om inte så är du långt ifrån ensam.

 

Vissa tycker att frågorna är alltför svåra medan andra kanske inte har tid eller lust. Våra kunniga rådgivare hjälper dig att välja rätt lösning.
Läs mer

För ditt företag

Pensioner och försäkringar är komplexa frågor som Max Matthiessen hjälper er att hantera.
Läs mer

 

Med ett bra försäkringsskydd för företaget  får ni det stöd ni behöver om något oförutsett inträffar
Läs merVi är inte en i mängden

Max Matthiessens erbjudande inom pension, försäkring och kapitalplaceringar vänder sig till företag, egenföretagare och privatpersoner i hela Sverige. Som kund kan du känna dig trygg och istället lägga din tid och kraft på annat – något våra kunder kunnat göra i över 120 år.

Som företag

får ni kontroll på pensionskostnaderna, hjälp att effektivisera administrationen och – sist men inte minst – så får era medarbetare upphandlade och personligt anpassade lösningar. Det får dem att förstå att er pensionsplan är en stor förmån. De flesta företag ger oss ett helhetsuppdrag med den kombination av tjänster och produkter som ger bäst effekt av investeringen i personalen.


Som medarbetare

på ett av våra kundföretag, privatperson eller egenföretagare får du och din familj rätt försäkringsskydd, rätt risknivå och de bästa förutsättningarna för en hög värdetillväxt på sparandet. Allt förpackat i en skatteoptimerad helhetslösning som du förstår och hela tiden kan följa på webben.

Maximera affärsnyttan med rätt lösningar

Att sköta de strategiska pensions- och försäkringsfrågorna på rätt sätt har aldrig varit så viktigt som nu. Max Matthiessen har kompetensen och systemstödet som krävs för att pensions- och försäkringsfrågorna ska löpa smidigt och vara korrekta.

Rådgivning

Max Matthiessen erbjuder strategisk och löpande rådgivning för ditt företag och era medarbetare när det gäller era pensioner, försäkringar och förmåner i Sverige och internationellt.

Läs mer

Upphandling

Max Matthiessen hjälper ditt företag att upphandla de pensions- och försäkringslösningar som er policy omfattar och vi kan även erbjuda någon av våra förupphandlade lösningar.

Läs mer

Administration

Att administrera trygghetslösningar tar tid och kräver kunskap. Dessutom ändras lagar och pensionsavtal kontinuerligt. Max Matthiessen hjälper ditt företag med dessa frågor.

Läs mer

98 procent nöjda individkunder

98 procent av Max Matthiessens individkunder är nöjda med den rådgivning de får. Det visar Max Matthiessens löpande kundnöjdhetsmätning.

 

Våra uppdragsgivare uppskattar att de kan få svart på vitt hur deras medarbetare upplever den rådgivning som ingår som en del i vårt uppdrag. Resultatet presenteras därför på företagsnivå – med anonymitet för respektive individ - i samband med de regelbundna avstämningar vi har med våra kundföretag.

Copyright © Max Matthiessen